Baza danych Fonreg

Baza danych Fonreg jest prywatną bazą danych właścicieli telefonów komórkowych

Fonreg nie nadużywa, nie sprzedaje ani nie udostępnienia informacji osobom nieupoważnionym

Baza danych Fonreg jest przechowywana na bezpiecznych serwerach, zgodne z międzynarodowymi normami i standardami

Baza danych Fonreg może być udostępniana i wykorzystywana przez organy ścigania lub organizacje rządowe w celu zapobiegania i rozwiązywania przestępstw

Organizacje na rzecz osób zaginionych twierdzą, że najpowszechniejszą rzeczą jaką bierze ze sobą osoba kiedy opuszcza swój dom lub biuro, nawet na 2 minuty, jest jej telefon komórkowy. Jeśli wiemy, że telefon komórkowy osoby zaginionej został sprzedany lub usiłowano go sprzedać i sprawdzano go w naszym systemie, to możemy pomóc w identyfikacji ostatniego obszaru, w którym mogła przebywać osoba zaginiona

Naszym celem jest pomóc nie tylko w rozwiązywaniu przestępstw, ale także w zapobieganiu wszystkich przestępstw związanych z kradzieżą telefonów komórkowych.