Czym jest "sprawdzanie"

Wszystkie telefony komórkowe posiadają numer IMEI (International Mobile Equipment Identity)

Można go znaleźć pod baterią telefonu komórkowego lub przez wybranie numeru * # 06 #  na klawiaturze swojego telefonu komórkowego

 

Wszyscy użytkownicy Fonreg, którzy zarejestrują swoje telefony komórkowe w naszej bazie danych poprzez dodanie do niej IMEI telefonu, mają możliwość zmiany statusu wprowadzonego urządzenia

Status może oznaczać: zmianę właściciela, utratę (zgubienie) lub kradzież

Sprawdzanie jest procesem wprowadzania numeru IMEI do bazy Fonreg aby dowiedzieć się czy telefon został zgłoszony jako zgubiony lub skradziony

Wszystkie wyniki zwrotne, dodatnie lub ujemne są przekazywane do jednostek egzekwowania prawa