Regulamin

Zasady i Warunki Użytkowania

Niniejsza strona internetowa została opracowana przez Mobilereg Ltd. Korzystanie z tej strony jest regulowane przez niniejsze Warunki Użytkowania.

Korzystanie z tej strony jest regulowane przez niniejsze Warunki Użytkowania, które są jedynymi warunkami, które akceptuje Mobilereg Ltd 

Użytkownicy Fonreg

 1. Członkostwo jest i zawsze będzie bezpłatne
 2. Użytkownicy nie mogą nadużywać przywilejów bezpłatnego członkostwa
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta indywidualnego, konta nabywcy profesjonalnego bądź konta firmowego
 4. Wszystkie dane użytkowników są przechowywane na bezpiecznych serwerach
 5. Wszystkie dodawane do bazy danych Fonreg dane użytkowników muszą być dokładne i prawidłowe
 6. Język, używany przez Użytkowników Fonreg nie może być powszechnie uważany za obraźliwy i niegrzeczny
 7. Fonreg ma prawo do wypowiedzenia członkostwa Użytkownikowi bez ostrzeżenia lub/i bez jego zgody
 8. Członkowie Fonreg mogą za darmo sprawdzać numery IMEI w rozsądnych, niekomercyjnych ilościach
 9. Liczba darmowych sprawdzeń numeru IMEI jest różna dla poszczególnych typów członkostwa (osoby indywidualne, firmy oraz nabywcy profesjonalni)
 10. Wszystkie informacje o zarejestrowanych przez członków Fonreg telefonach jako skradzione, zostaną wysłane do organów ścigania i operatorów telefonii komórkowej
 11. Wszystkie sprawdzane przez Użytkowników numery IMEI telefonów zarejestrowanych jako skradzione, zostaną przekazane do organów ścigania i operatorów telefonii komórkowej
 12. Jakiekolwiek użycie na stronie Fonreg fałszywej lub skradzionej karty kredytowej, będzie zgłaszane do organów ścigania

Sprawdzanie IMEI

 1. Sprawdzanie poprzez „Sprawdź IMEI" oznacza zapytanie o IMEI przekazane Fonreg poprzez naszą stronę, SMS lub poprzez Aplikacje Fonreg
 2. "Raport" oznacza informacje dotyczące telefonu komórkowego, które są pobierane i wysyłane z naszej bazy danych w odpowiedzi na zapytanie.
 3. Fonreg oraz Użytkownik wchodzą w umowne porozumienie tylko po raporcie kontroli dostarczonej przez Fonreg.  
 4. Fonreg zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie.
 5. W przypadku zażądania sprawdzenia IMEI i wprowadzenia przez użytkownika wszystkich potrzebnych danych, ich poprawność leży po jego stronie. 
 6. Sprawdzenie numeru IMEI dla członków Fonreg jest bezpłatne (w rozsądnych ilościach). Pozostali użytkownicy za sprawdzanie muszą dokonać opłaty, wybierając metodę płatności i walutę zależnie od państwa, w którym wysyłają zapytanie sprawdzania. 
 7. Przekazywane przez serwis informacje tworzone są na podstawie danych, dostarczanych do Portalu z wielu źródeł. Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Mobilereg sp. z o.o. nie ma wpływu na dane dostarczone przez osoby trzecie, a zatem Mobilereg sp. z o.o. nie może dać Użytkownikowi żadnych gwarancji, oświadczeń ani zobowiązań w stosunku do przekazywanych informacji lub innych treści witryny (w tym, bez ograniczeń, co do ich jakości, dokładności, kompletności i przydatności do określonego celu).
 8. W przypadku odpowiedzialności spowodowanej przez Fonreg  nasza cała odpowiedzialnośc nie powinna przekraczać kwoty należnej dla Fonreg. Zwroty w wyjątkowych okolicznościach będą wydawane według naszego uznania.
 9. W dniu przyjęcia wpłaty, Mobilereg sp z o.o. poinformuje o przyjęciu płatności za pośrednictwem strony internetowej Fonreg, poprzez SMS lub poprzez e-mail.

Sprzedaż

 1. Telefon nie został skradziony, nie pochodzi z kradzieży
 2. Twój wiek pozwala Ci na zawarcie legalnej transakcji
 3. Telefon nie jest fałszywy (podróbka, imitacja)
 4. Opis telefonu jest prawdą, jest zgodny z opisem
 5. Jeśli sprawdzany telefon jest zarejestrowany jako skradziony, zgubiony lub zablokowany, Organy Ścigania zostaną o tym powiadomione i wszystkie dane będą im przekazane
 6. Mobilereg sp z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
 7. Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Mobilereg 3% prowizji od każdej sprzedaży telefonów
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za usunięcie wszystkich danych i za usunięcie karty SIM oraz karty SD z telefonu przed jego sprzedażą

Kupno

 1. Mobilereg nie określa (nie wyznacza) ceny telefonu komórkowego
 2. Kupujący zobowiązuje się kupić telefon w przedstawionym i zaakceptowanym wcześniej stanie
 3. Nabywca posiada odpowiedni wiek na zawarcie transakcji i zrozumie co on lub ona kupuje
 4. Mobilereg nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty itp.
 5. Kupujący ma prawo do odmowy kupna telefonu pod warunkiem, że dany telefon nie jest dokładnie tym, który chciał kupić

Fonreg Pays You

 1. Mobilereg jest agentem partnerów FPY
 2. Mobilereg zobowiązuje się zapłacić użytkownikom % prowizji
 3. Płatności na rzecz użytkowników Fonreg może być realizowana W GOTÓWCE, w postaci BONÓW lub w JAKIEJKOLWIEK INNEJ FORMIE PŁATNOŚCI ustalonej z partnerami FPY
 4. Użytkownik musi dostarczyć właściwe informacje dotyczące danych osobowych i danych dotyczących rachunku bankowego dla realizacji płatności
 5. Użytkownik musi pokazać (udostępnić, przekazać) Mobilereg dowód umowy z Partnerem Mobilereg
 6. Mobilereg dokona płatności dla użytkownika programu w ciągu 7 dni po tym, gdy otrzyma płatność od swojego partnera
 7. Mobilereg ma prawo do zmiany warunków oferty FPY w każdej chwili
 8. Mobilereg może akceptować lub wykluczyć użytkownika z programu FPY
 9. Mobilereg nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
 10. Obecne w serwisie Linki do stron internetowych osób trzecich, umieszczone są wyłącznie dla wygody Użytkownika. Mobilereg sp. z o.o. nie dokonała przeglądu wszystkich tych stron internetowych i nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za treści tych stron internetowych w zakresie ich zawartości lub dostępności. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z jakichkolwiek witryn innych firm za pośrednictwem naszej strony, czynisz to na własną odpowiedzialność.

Nagroda

 1. Użytkownik wyznacza nagrodę na własne ryzyko i odpowiedzialność
 2. Mobilereg pobiera 3% prowizji od wartości nagrody
 3. Użytkownik musi używać Fonreg Bezpieczne Płatności  FSP aby wyznaczyć i przekazać nagrodę

Fonreg bezpieczne płatności FSP

 1. Sprzedawca wyraża zgodę aby Mobilereg wydał (przekazał) mu płatność od Kupującego, po tym jak nabywca sprawdzi i zaakceptuje telefon
 2. Kupujący zgadza się z faktem, że ma 3 dni na podjęcie decyzji, czy przyjąć lub odmówić zakupu telefonu
 3. Jeżeli nabywca nie odpowiada w ciągu 3 dni Mobilereg dokona płatności do Sprzedającego po odliczeniu 3% płatności prowizji dla Mobilereg
 4. Prawo do reklamacji Kupującego wygasa po okresie 3 dni
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane poprzez Mobilereg. Jeżeli spór nie może być rozstrzygnięty tą drogą, to zarówno sprzedający i kupujący mają prawo do rozstrzygnięcia sprawy w sądzie
 6. Mobilereg nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody
 7. Odpowiedzialność za uszkodzenia i wady spowodowane transportem spoczywają po stronie Sprzedającego
 8. Sprzedawca może ubezpieczyć telefon i zawsze powinien upewnić się, że jest on prawidłowo zapakowany i przygotowany do transportu, aby bezpiecznie dotarł do Nabywcy
 9. Sprzedawca musi zmienić dane dotyczące własności urządzenia telefonu na platformie Fonreg
 10. Sprzedawca jest odpowiedzialny za usunięcie wszystkich danych i usunięcie karty SIM oraz karty SD z telefonu przed jego sprzedażą

Warunki ogólne

 1. Mobilereg sp. z o.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty gospodarcze, utratę kapitału, utratę zysku, bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody, ani za naruszenie dobrego imienia osoby prywatnej lub firmy, które mogły powstać z, lub w związku z przekazywanymi poprzez Portal informacji, zawieranymi umowami lub rzeczami będącymi ich przedmiotem, czy które są spowodowane przez Portal, jego pracowników lub jego agentów.
 2. Mobilereg sp. z o.o. zastrzega sobie wszelkie prawa co do tytułu, treści i przeznaczenia Serwisu, w tym bez ograniczeń, do praw autorskich, znaków towarowych, prawa do baz danych i innych praw własności intelektualnej, w tym między innymi wszystkich tych praw, które przekazywane są poprzez przekazywane informacje, oraz są generowane przez i za pośrednictwem naszej bazy danych.
 3. Mobilereg sp z o.o. jest zarejestrowana w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (z 1998 roku). Możesz zlecić nam wykonanie przetwarzania danych osobowych, które są niezbędne do uzyskania i dostarczenia Ci pożądanych informacji oraz realizacji naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Z zastrzeżeniem poniższego przepisu, że dane osobowe dostarczone do nas nie będą udostępniane osobom trzecim i będą bezpiecznie przechowywane przez nasz Portal. Musisz pamiętać, że możemy być zmuszeni do ujawnienia tych danych do organów ścigania w celu badania i zapobiegania przestępczości.
 4. W związku z powyższym, wyrażasz zgodę na dostarczanie i przekazywanie przez nas danych do policji lub do innych organów ścigania w wyraźnym celu zapobiegania i wykrywania przestępstw, zatrzymania i karania sprawców przestępstw lub do odzyskania skradzionego mienia.