Nasza firma

Powiedzieć o Fonreg, że jest pasjonatem sprawdzania poprzez IMEI, jest stwierdzeniem bardzo prawdziwym. To jest istota tego, co robimy i czym się zajmujemy - ale zdanie to, jest tylko cząstką opowieści o nas.

Usługa sprawdzania IMEI telefonów poprzez system Fonreg, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim telefonom, których numer IMEI został zarejestrowanym w naszym systemie jako urządzenie skradzione lub zgubione i jest bezpłatne dla wszystkich członków Fonreg

System sprawdzania poprzez IMEI telefonów komórkowych Fonreg, będzie udostępniany władzom na całym świecie, aby także i inne kraje mogły umożliwić zabezpieczenie telefonów komórkowych swoich obywateli

Poprzez dostarczanie danych, Fonreg pragnie budować relacje ze społeczeństwem, policją, detalistami, firmami recyklingowymi oraz operatorami telefonii komórkowej. Naszym celem jest również być postrzeganym jako organ informacji o wszystkich telefonach komórkowych

Spodziewajcie się jednak więcej niż tylko sprawdzania IMEI

Nie jesteśmy tylko pasjonatem sprawdania IMEI, ale również wszystkiego innego, co wiąże się z zapewnieniem pełnej satysfakcji z posiadania i użytkowania telefonu komórkowego. Oferujemy również inne usługi związane z KUPNEMSPRZEDAŻĄ oraz ZMIANAMI WŁASNOŚCI telefonów komórkowych

Fonreg za pośrednictwem programu Fonreg Pays You (FPY) oferuje swoim użytkownikom NAGRODY PIENIĘŻNE w zamian za przyjęcie oferty naszych partnerów

Partnerami Fonreg w programie Fonreg Pays You są operatorzy telefonii komórkowej (MNO), producenci telefonów komórkowych (MPM) oraz firmy, które ubezpieczają telefony komórkowe (MPI)

Fonreg swoim użytkownikom zawsze przedstawia najlepsze oferty swoich partnerów

Fonreg o swojej misji

Celem Fonreg jest opracowanie rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa. Wierzymy, że jeśli każdy przyczyni się do pomocy w rozwiązywaniu przestępstw, wskaźnik przestępczości zostanie zmniejszony.

Rozpocznij zapobieganie przestępczości wspólnie z nami

W najblizszej przyszłości, pod marką Fonreg planujemy uruchomić więcej produktów związanych z bezpieczeństwem